Pla d’Estalvi Energètic

Entitat:
Universitat Pompeu Fabra UPF
Descripció: 

Descripció:

Des de la UPF fa temps que s’està treballant en la reducció del consum energètic tant per millores tècniques com per la modificació dels hàbits. Ara es vol impulsar el Pla d’Estalvi Energètic per a arribar més lluny en l’estalvi energètic.

Vigència de l’actuació: 2016-2020

Més informació:

https://seuelectronica.upf.edu/normativa/upf/adm-gestio/sostenibilitat/sostenibilitat.html

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: