Pla Director de Sostenibilitat Ambiental

Descripció: 

Breu descripció:

La implicació de TMB en l`Agenda 21, ratificada ara en el Compromís 22, és coherent amb la determinació de l`empresa d`actuar de manera responsable pel que fa als recursos i l`impacte en el medi, i alhora contribuir al desenvolupament sostenible del territori metropolità en què presta servei, tal com recull el Pla Director de Sostenibilitat Ambiental.

Les actuacions dutes a terme o en marxa fan referència a la reconversió ambiental de la flota de bus i el redisseny de la xarxa amb criteris d`eficiència, l`optimització de l`ús de l`aigua i l`energia tant al metro com al bus, la implantació de la recollida selectiva de residus en els centres de treball, el disseny, construcció i manteniment d’infraestructures amb criteris de sostenibilitat i la implantació de criteris ambientals en la compra de productes i serveis, entre d`altres.