Plantem arbres al realitzar cerques a internet

Descripció: 

Realitzar  la cerca de dades a internet des del cercador de ECOSIA perquè per cada 45 cerques generades aportin un nou arbre plantat. L'objectiu és acostumar-nos a utilitzar-ho en lloc de Google i veure l'evolució de ECOSIA en el temps i el seu impacte social i mundial.