Política de responsabilitat social

Descripció: 

En relació als temes socials, des de l’hotel s’aplica una política de contractació social i un principi d’igualtat  sense discriminació, col·laborant amb entitat locals del nostre barri (casal dels infants, Càritas...).

Pel que fa la conciliació laboral, s’adapten les jornades en casos de maternitat. I en relació a la igualtat, els salaris es determinen per lloc de treball i no per sexe. L’equip es d’un 50% homes i un 50% dones aproximadament.

S’han realitzat diverses donacions: escudella solidària de Nadal per a 50 persones de l’associació Dit i Fet. I donació de tasses a LA NAU.

També s’han recollit aliments per al banc d’aliments durant la iniciativa “La fam no fa vacances”.

I s’ha col·laborat en la iniciativa del Gremi d’Hotels de Barcelona “Hotel invisible” en contra de l’exclusió social.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: