Polítiques de Responsabilitat Social Corporativa

Entitat:
Solucions Integrals de Residus S.A. (SIRESA)
Descripció: 

Breu descripció:

- Ampliar i millorar la responsabilitat social de l’empresa, amb una gestió empresarial econòmicament viable, socialment responsable i ambientalment respectuosa.

- Impulsar noves formes de col·laboració amb empreses a través de la responsabilitat corporativa, invertint en accions més positives que compensin els impactes de la pròpia activitat.

Donar continuïtat a les iniciatives de responsabilitat social corporativa de l’organització i vinculades amb el territori:

1.     Certificació de la memòria anual de l’empresa d’acord amb els requeriments de GRI (Global Reporting Initiative), per a verificar el grau d’implantació de polítiques de responsabilitat social i de transparència informativa sobre les nostres activitats.

2.     Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, de suport a entitats i associacions del municipi.

3.     Col·laboració amb la Fundació Banc dels Aliments per a la recollida i distribució d’aliments en la lluita contra la pobresa.

4.     Participació amb l’atenció de visites en els programes d’educació i sensibilització ambiental “Compartim un futur” (AMB), “Com funciona Barcelona?” (Ajuntament de Barcelona).

5.     Contractació d’alguns serveis a entitats d’inserció sociolaboral i empreses d’àmbit local prioritzant les que compleixen criteris de sostenibilitat.

6.     Estudi de viabilitat per a la creació d`un programa de voluntariat pel personal de l’empresa amb caràcter social i/o ambiental en entitats del tercer sector del territori.

Indicadors:

Indicadors del GRI

Elaboració de l’estudi de voluntariat

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: