Polítiques de Responsabilitat Social Corporativa

Entitat:
Selectives Metropolitanes S.A. (SEMESA)
Descripció: 

Breu descripció:

Ampliar i millorar la responsabilitat social de l’empresa, amb una gestió empresarial

econòmicament viable, socialment responsable i ambientalment respectuosa.

Donar continuïtat a les iniciatives de responsabilitat social corporativa de l’organització i vinculades amb el territori:

1. Certificació de la memòria anual de l’empresa d’acord amb els requeriments de GRI(Global Reporting Initiative), per a verificar el grau d’implantació de polítiques deresponsabilitat social i de transparència informativa sobre les nostres activitats.

2. Col·laboració amb la Fundació Banc dels Aliments per a la recollida i distribuciód’aliments en la lluita contra la fam.

3. Participació amb l’atenció de visites en els programes d’educació i sensibilitzacióambiental “Compartim un futur” (AMB).

4. Contractació d’alguns serveis a entitats d’inserció sociolaboral i empreses d’àmbitlocal prioritzant les que compleixen criteris de sostenibilitat.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: