Pont Alimentari

Descripció: 

Objectiu/s:

  • Incidir en la reducció del malbaratament alimentari.
  • Fomentar la solidaritat entre les persones, comunitats i col·lectius.

Breu descripció:

Pont Alimentari inclou la diagnosi dels aliments que es llencen en el sector de la distribució d’aliments al detall, el càtering i la restauració, la seva sensibilització quant a la reducció del malbaratament alimentari i les propostes de millora i la creació d’una xarxa d’interacció (Pont) entre aquestes empreses donants i entitats receptores de suport a col·lectius vulnerables de Barcelona. De forma paral·lela, es desenvolupen accions de sensibilització dirigides tant als clients i personal de les empreses com a la població general amb l’objectiu de fomentar un canvi de comportament i actitud envers el malbaratament.

Indicador/s:

Seguir fent difusió de les bones pràctiques de reducció del malbaratament alimentari en el sector del comerç i la restauració. I també de les donacions d`excedents alimentaris.

Incrementar el nombre d`establiments donants d`excedents alimentaris i d`entitats socials receptores.

Aparició a mitjans de comunicació

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Difusió a la web, facebook i twitter de Rezero, i també dels canals de comunicació propis del projecte Pont Alimentari.