Pont Alimentari

Descripció: 

Breu descripció:

Engeguem, conjuntament amb la Fundació Prevenció de Residus i Consum Responsable, el Pont Alimentari, un projecte de reducció del malbaratament alimentari a través d`una campanya d`educació ambiental basada en els valors de la solidaritat i l`aprofitament dels recursos naturals.

El projecte està encara en fase de diagnosi. Inclou la diagnosi del malbaratament d`aliments en el sector de la distribució d`aliments al detall, el càtering i la restauració, la incorporació de bones pràctiques de prevenció de residus per part d`aquestes empreses i la creació d`una xarxa d`interacció (Pont Alimentari) entre aquestes empreses donants d`excedents alimentaris i entitats receptores de suport a col·lectius vulnerables de Barcelona.

L’objectiu és la creació d’una xarxa per tal d’aprofitar els excedents alimentaris provinents d’empreses de càtering i restauració derivant-los a entitats socials de suport a col·lectius vulnerables de Barcelona, reduint l’impacte del malbaratament alimentari, un problema complex que va més enllà de l’àmbit ambiental.

Més informació: http://www.residusiconsum.org/

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: