PORTA I EMPORTA’T

Descripció: 

Descripció de l`actuació: 

És un projecte per fomentar la reutilització d’objectes i així allargar la durada de vida dels mateixos donant-los una segona oportunitat

Amb aquesta finalitat s’ha habilitat un espai d’intercanvi on els treballadors d’URBASER poden portar objectes en bon estat que ja no utilitzin i emportar-se’n de manera gratuïta aquells objectes que els hi puguin ser útils. A més de promoure la prevenció de residus aquest vol ser un espai solidari entre els treballadors i d’ajuda mútua, fomentant el consum responsable.

PORTA I EMPORTA’T té per vocació ser un espai permanent en el temps on els treballadors puguin intercanviar: llibres, música, material de puericultura, roba de 0 a 6 anys, joguines, petit material electrodomèstic i petits aparells electrònics.