Posa’t en verd

Posa’t en verd
Descripció: 

POSA’T EN VERD, és una campanya que gira entorn de dues temàtiques essencials específiques de la reparació i manteniment de vehicles de motor: sostenibilitat del vehicle i ambientalització del taller.

El Gremi de Barcelona va fer una acció informativa durant 4 mesos hàbils sobre aquest nou servei amb bona acollida per part dels tallers, però que necessita molta més difusió al llarg de l’any 2019 per arribar a un sector més ampli de la ciutadania, que és un dels objectius del present projecte.

El Distintiu Ambiental (DA) instaurat per la Direcció General de Trànsit (DGT) és un instrument molt útil per ajudar a conscienciar de l’impacte mediambiental que s’exerceix quan s’usa un vehicle de motor.

A mitjans del 2018, les associacions de tallers van arribar a un acord de col·laboració amb la DGT, per tal de facilitar als usuaris la gestió d’obtenció del DA a través del seu taller de confiança.

Les accions previstes es basen en actualitzar les eines online desenvolupades pel Gremi de Tallers de Barcelona i més utilitzades pels tallers, com el “Semàfor i la Guia de Consulta de gestió de residus”, que requereixen certes modificacions d’acord amb els requisits actuals. Seguidament es preveu una campanya entre els tallers per informar de les actualitzacions i argumentar els beneficis de la gestió integral.

Més informació: http://gremibcn.com/tallerverd/distintiuambiental.html

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: