Potenciar l’ús d’energies renovables

Entitat:
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Descripció: 

Breu descripció:

Aquesta acció inclou la gestió de les instal·lacions existents i la possibilitat de construir noves instal·lacions.
En concret:
• Gestió de les instal·lacions solars existents per tal de maximitzar el seu rendiment.
• Explorar l’ús de diferents fonts renovables en els edificis o aparcaments del campus.
• Avaluar la viabilitat econòmica-tècnica de la substitució d’instal·lacions de climatització per d’altres amb fonts renovables.
Més informació: http://www.uab.cat/web/siguem-sostenibles/energia-solar-1274423716362.htm

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: