Prevenció de la salut del ciutadà

Entitat:
ACES - Associació Catalana d'Entitats de Salut
Descripció: 

Promoció de la salut del ciutadà.

Fer difusions sobre la medicina preventiva cap al ciutadà i els beneficis que aquesta comporta. 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: