Productes de km 0, comerç just, ecològic

Entitat:
Associació de Comerç i Arts de la Riera de Sant Miquel i Voltants
Descripció: 

Oferir productes que provenen del comerç  just, de proximitat, ecològics, etc. Productes que es regeixen per criteris de sostenibilitat.