Productes de km 0, comerç just, ecològic

Descripció: 

Oferir productes que provenen del comerç  just, de proximitat, ecològics, etc. Productes que es regeixen per criteris de sostenibilitat.