Productes de km 0, comerç just, ecològic

Productes de km 0, comerç just, ecològic
Descripció: 

Potenciar l’oferta de productes que provenen del comerç just, de proximitat, i són ecològics.

Facilitar informació als comerciants sobre la importància d’oferir productes que provenen del comerç just, de proximitat, i són ecològics, és a dir, productes que es regeixen per criteris de sostenibilitat.

L’objectiu d’aquesta acció és sensibilitzar les botigues a treballar amb productes amb aquestes característiques i ambiar el producte a les botigues que ja treballin dins d’aquests pràmetres.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: