Programa Educatiu Residu Zero

Descripció: 

Breu descripció:

Metodologia d’aprenentatge de l’assignatura Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals 1 (2n curs del Grau d’Educació Primària)

L’aprenentatge orientat a projectes és una metodologia d’aprenentatge en la que els alumnes, en petits grups, planifiquen, creen i avaluen un projecte que respon a les necessitats plantejades en una determinada situació. Aquest aprenentatge té com a objectiu específic desenvolupar un projecte teòric de producció de “residu zero” (a escala global, com a ciutadans, a la universitat, en l’àmbit familiar, l’escola, hospitals...

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: