Programa eficiència energètica

Programa eficiència energètica
Descripció: 

Santiveri està adherida a un Programa d’Eficiència Energètica impulsat des de l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa.

L’objectiu del programa és permetre a les empreses ubicades als polígons industrials de la ciutat reduir el seu consum energètic.

S’ha realitzat una auditoria completa i adaptada a l’empresa que ens permetrà conèixer el comportament energètic de les nostres instal·lacions.

L’informe de l’auditoria inclourà aquelles millores energètiques (sense i amb inversió) que podem implementar per reduir la despesa energètica, així com els estalvis energètics i econòmics que se’n poden derivar.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: