Progressar en la cultura de la sostenibilitat

Entitat:
Enprensa Comunicaci¢ Verda (Collado Serra Comunicaci¢, s.l.)
Descripció: 
Evolucionar cap a una economia baixa en emissions i estendre la cultura de la sostenibilitat:
 
 
- Dissenyar productes seguint criteris d’ecoedició i ecoproducció, tenint en compte el seu cicle de vida.
 
 
- Utilització de paper FSC.
 
- Utilitzar les eines de comunicació de les quals disposem per estendre la cultura de la sostenibilitat.
 
 
- Comunicar els nostres clients les opcions mediambientals responsables.
 
 
- Ser coherents amb els valors de la nostra companyia.