Projecte de promoció, cohesió social i desenvolupament de Nou Barris

Entitat:
Fundació Engrunes
Descripció: 

Descripció de la iniciativa:

Projecte de promoció, cohesió social i desenvolupament de Nou Barris amb el manteniment i millora del mobiliari urbà.

Aquest projecte ha millorat la formació i la situació de 15 persones en risc d’exclusió social del districte de Nou Barris mitjançant un contracte de treball, amb l’acompanyament d’un tècnic d’inserció i la formació activa al lloc de treball.

Per dur a terme aquesta iniciativa s’han realitzat tasques de manteniment de mobiliari urbà del Districte de Nou Barris.

Objectius:

- Posar en marxa un Projecte Pilot de Manteniment Urbà, adreçat a col·lectius amb especials dificultats d’inserció.

- Generar noves oportunitats de treball i de desenvolupament professional i empresarial al territori en col·laboració amb el sector públic.

- Capacitar professionalment a persones amb dificultats d’inserció de Nou Barris mitjançant un contracte laboral.

- Millorar l’estat del  Mobiliari urbà.

- Aconseguir el reconeixement ciutadà dels participants i la sensibilització dels veïns i veïnes del barri vers la cura i manteniment de l’espai urbà i la sostenibilitat, com a elements potenciadors de la convivència i el civisme.

 

Establir les bases tècniques de l’activitat d’un servei de neteja específic de cartells, adhesius, pintades i grafits en caixes de serveis situades a l’espai públic que pugui consolidar-se en la creació de nous projectes  empresarials.

Durada:

El període d’execució del projecte ha estat de 12 mesos. Des de l’1 de desembre de 2014 i fins al 31 de desembre de 2015.

Valors a destacar:

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: