Projecte de propietat compartida d`un aerogenerador: ‘Viure de l’aire del cel`

Entitat:
Grup de Científics i Tècnics Per un Futur No Nuclear - GCTPFNN
Descripció: 

Descripció de la iniciativa:


La secció catalana d’Eurosolar va llençar la iniciativa, l’any 2009, de promoure un aerogenerador de 2-3 MW, de forma comunitària. La iniciativa es va batejar amb el nom ‘Viure de l’aire del cel’.

Això es va començar a concretar amb la creació d’una petita empresa, Eolpop S.L., amb l’objectiu de promoure el projecte: cercar l’emplaçament, redactar el projecte, fer els tràmits administratius i
finalment instal·lar l’aerogenerador.
Els tràmits administratius varen començar el març de 2012 i des de l’abril de 2016 es disposa de tots els permisos.
Està prevista la seva posada en funcionament al segon semestre de 2017.
Actualment hi ha inscrites en aquest projecte eòlic comunitari més de 300 persones/famílies/entitats.

Els objectius del projecte ‘Viure de l’aire del cel’ són:

- que la ciutadania pugui procedir a una apropiació social de la tecnologia eòlica de producció d’electricitat verda i neta i ho faci de forma col·lectiva/comunitària,
- que les persones/famílies/entitats participants puguin invertir-hi una quantitat de diners que permetin generar una quantitat d’energia elèctrica verda i neta equivalent a tota l’energia que
cadascú fa servir en la seva vida quotidiana (elèctrica, tèrmica, motriu),
- que les persones/famílies/entitats que viuen, o fan vida, en entorns urbans puguin participar en un projecte eòlic situat en un entorn rural, col·laborant en l’economia de la zona a partir de l’aprofitament de l’energia continguda en el vent que es manifesta a la zona on hi ha
l’aerogenerador,
- que les persones/famílies/entitats participants en el projecte puguin dir que de l’energia que fan servir en la seva vida quotidiana, se n’ha generat una quantitat equivalent en forma d’electricitat neta i verda, lliure d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i lliure d’emissions de
radioactivitat.
El projecte Viure de l’aire del cel vol ser un exemple de que la ciutadania organitzada de forma col·lectiva pot fer front a problemes complexos, com ara la generació d’electricitat ambles tecnologies
que permeten aprofitar l’energia continguda en el fluxos biosfèrics, o com ara la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

El primer projecte de propietat compartida d`un aerogenerador a Catalunya continua avançant! Ja s`ha superat el primer milió d`euros compromesos en el projecte! I des de finals de juny de 2015 forma part de la nova iniciativa Generation kWh de Som Energia

No perdis la oportunitat de participar en la democratització del sistema elèctric Viure de l`aire del cel
11 d`abril de 2016: el Director General d`Energia, Mines i Seguretat Industrial signa la Resolució per la qual s`atorga a Eolpop S.L. l`autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció del projecte Viure de l`aire del cel.

El diumenge 19 d`abril de 2016 es va fer l`acte de posada de la primera pedra a l`emplaçament (Pujalt, Alta Anoia).

Més informació: http://www.viuredelaire.cat/

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: