Projecte de recerca europeu sobre la mobilitat sostenible urbana MUV (Movility Urban Values)

Projecte de recerca europeu sobre la mobilitat sostenible urbana MUV (Movility Urban Values)
Descripció: 

Es tracta de generar comunitats de mobilitat sostenible en proves pilot de diferents tipologies de barris de 6 ciutats europees mitjançant la gamificació digital (aplicació mòbil) i alhora real que premia la mobilitat sostenible donant més vida al comerç local de proximitat, millorant la qualitat de vida dels ciutadans i al mateix temps l'entorn. Gràcies a les dades obtingudes en Open Data, i en vers un comportament de mobilitat més sostenible dels seus ciutadans, els gestors de la mobilitat podran implementar polítiques més adequades en aquesta direcció.

MUV permetrà que el Comerç de proximitat que hi participi, interaccioni amb la ciutadania millorant les seves campanyes racionalitzant els hàbits de compra amb la racionalitat de la mobilitat dels clients.