Projecte documental “Empoderament energètic”

Descripció: 

Breu descripció:

Un documental que serveixi com a altaveu per l’empoderament energètic i amb l’objectiu que tota la ciutadania pugui:

  1. Comprendre i entendre al factura elèctrica
  2. Veure la seva llar amb ulls energètics crítics
  3. Conegui els agents a qui pot adreçar-se en cas de dubte o suport
  4. Tingui nocions del funcionament del sector elèctric
  5. Conegui els drets com a consumidores i consumidors

I en conseqüència:

  1. Entendre afavoreix l’actuació
  2. Conèixer millora la gestió energètica
  3. La xarxa de suport et fa més forta
  4. Saber “el perquè” és comprensió
  5. Conèixer els drets t’obre possibilitats 

Que serveixi per a la conscienciació ecològica i l’assoliment de confort tèrmic a les llars.

I com una contribució i aportació a impulsar una transició energètica.

Més informació:

https://www.facebook.com/elrisell/photos/pcb.448010855323069/448010821989739/?type=3

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/articles/document/6430/presentaciorisell.pdf