Projecte Entrepans saludables

Descripció: 

Aquest projecte pretén millorar els hàbits d'alimentació de la població infantil, repercutint en els hàbits dels adults. Escoles del barri organitzaran una jornada adreçada a les famílies amb alumnes de 5è de primària.

Un dels treballs que faran els infants serà pensar com ha de ser un entrepà saludable. Els comerços de restauració, de l'Associació de Comerciants, posaran a la venda aquests entrepans, per esmorzar. Una part dels guanys obtinguts anirà a parar al rebost d'aliments del Bon Pastor.

El projecte comptarà amb la participació del Districte de Sant Andreu, la Biblioteca del Bon Pastor, l´Agència de Salut pública, etc.