Projecte Grow Smarter

Entitat:
Fundació Claror
Descripció: 

Objectiu/s:

Les accions proposades permetran consumir menys energia i usar-la millor:

· Evitarem pèrdues tèrmiques innecessàries

· Maximitzem l’eficiència en matèria de producció de calor i fred

· Consumim menys electricitat

 

Breu descripció:

Accions concretes en procés d`implementació:

Aïllament de la coberta i els vasos de la piscina

Substitució de la planta refredadora per una bomba de calor

Substitució de les calderes per dues d`eficiència elevada i separació de col·lectors.

Substitució de la deshumectadora de piscina per una d`alta eficiència amb recuperació de calor

Renovació de tota la il·luminació del centre per LEDs

Posada en marxa de la instal·lació solar tèrmica per al precalentament d`aigua ACS.

El Projecte Grow Smarter permetrà que tota l`energia que el club utilitza per escalfar aigua, il·luminar els espais, refredar i/o escalfar els ambients, es produirà d`una manera més sostenible i es reduirà dràsticament el consum d`energia.

Més informació:

 http://www.claror.cat/cartagena/noticia/car-170328-grow-smarter

 http://www.grow-smarter.eu/home/

 

 

Persona o àrea responsable:

Direcció de desenvolupament i projectes (DDP)

Calendari d’execució previst:

Implementació accions de millora: d`abril a setembre de 2017

Inici funcionament dels equips a ple rendiment: octubre 2017

Recursos humans i econòmics:

Dedicació de l`àrea de la DDP, de comunicació i de RSC.

La implementació del projecte no té cost per part de la Fundació  Claror donat que entra en el marc del projecte europeu Grow Smarter i les accions són executades per Gas Natural Fenosa.