Projecte Impulsa`t

Entitat:
Formació i Treball (FiT)
Descripció: 

Objectiu/s:

- Aconseguir la millora integral de les capacitats i competències bàsiques i Transversals dels participants, mitjançant un acompanyament, per garantir que, a més de l’aprenentatge tècnic professional, siguin persones preparades per al compliment d`un treball (responsabilitat, valor del treball,….).
- Millorar la formació dels nostres beneficiaris mitjançant monogràfics formatius de caràcter tècnic professional, que els converteixin en més competitius.
- Empoderar a les persones per liderar el seu procés de recerca i manteniment de lloc de feina. Augmentat la seva autonomia i capacitat de reacció front les adversitats.
- Potenciar el servei d’intermediació dels treballadors/es d’inserció, com a col·lectiu preferent de la Fundació.

Breu descripció:

El Impulsa`t és un programa d’acompanyament intensiu personalitzat i de millora de la ocupabilitat dels participants dels projectes de la Fundació i de les Entitats “Amigues”, que els permetrà fer el pas al món laboral accedint en condicions d’igualtat al treball ordinari. L’objectiu és millorar el seu perfil competencial, a partir de formacions d’aprofundiment tècnico-professional, amb el desenvolupament d`accions per intensificar la intermediació laboral i aconseguir una inserció de qualitat. A més, és un projecte dirigit a la recerca de noves eines metodològiques, potenciant projectes innovadors en aquest camp.


http://www.formacioitreball.org/impulsat/

Persona o àrea responsable: Marina Arnau
Calendari d’execució previst: Maig 2014 - permanent
Recursos humans i econòmics: 4 persones d´estructura de FiT.
Cost total del projecte per any: 12.000€

Indicador/s: Tutories realitzades, Numero de Contractes temporals (inferiors a 2 mesos), Contractes estables (superiors a 2 mesos), Persones contractades.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 350 tutories realitzades, 120 Contractes temporals (inferiors a 2 mesos), 60 Contractes estables (superiors a 2 mesos), 100 Persones contractades.

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: