Projecte Làbora

Entitat:
Formació i Treball (FiT)
Descripció: 

Objectiu/s:

- Afavorir el desenvolupament personal, professional i intraemprenedor de les persones en igualtat de condicions i la consolidació i el creixement de les organitzacions, posant en l’eix central de les seves activitats els bagatges competencials i el capital de coneixements del seu equip humà.

- Vetllar pel desenvolupament personal i professional i la inclusió social de les persones, principalment, de les que tenen més dificultats per accedir al mercat laboral.

- Assolir l’encaix entre l’oferta del lloc de treball i la millor candidatura, treballant de forma individualitzada les competències transversals dels usuaris i usuàries. - Millorar la taxa d’ocupació de les persones en risc d’exclusió social a la ciutat de Barcelona.

Breu descripció:

El programa Làbora treballa per al foment de l´ocupació i, apropa a les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. El projecte, facilita que empreses i entitats tinguin accés a una borsa de candidatures on, ben segur, hi trobaran la persona que millor s´ajusta a les seves necessitats de contractació laboral. La orientació, la formació i l´acompanyament que es fa de cada persona, sempre seguint els criteris d´ocupació per competències, són la garantia del seu èxit. El Làbora vincula l´empresa a un programa amb compromís i responsabilitat social que afavoreix la igualtat d´oportunitats entre la ciutadania.


http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd6167b4f7b4f7a2ef8a0c/index4222.html?vgnextoid=c51d96b0aa819410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=c51d96b0aa819410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES?

Persona o àrea responsable: Susana Zayas
Calendari d’execució previst: 2014 - Permanent
Recursos humans: 8 persones d´estructura de FiT.
Cost total del projecta per any: Ajudes a la contractació: 34.392€. Ajudes per la ocupabilitat i prospecció: 259.344€.

Indicador/s: Numero de persones contractades.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 290 persones contractades.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: