Projecte Radars

Entitat:
Federació d'Associacions de Comerciants de l'Eix Comercial del Poblenou
Descripció: 

Participar en el projecte Radars en el barri del Poblenou, destinat a ajudar a la gent gran.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: