Projecte Radars

Entitat:
Federació d'Associacions de l'Eix Comercial Sagrada Família
Descripció: 

L’objectiu es donar suport, ajudar i facilitat la vida a la gent gran del barri que viu sola i està desprotegida, tenint en compte que una gran part del veïnat del barri de Sagrada Família és gent gran.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: