Projecte Wider davant l`envelliment

Descripció: 

Breu descripció:

Nechi Group col·labora com a expert d’innovació dins del projecte europeu WIDER – Green Growing of SMEs (http://www.wider-project.eu/).

La població europea està envellint, el que significa que el nombre de persones majors de 65 anys va en augment. Aquesta tendència a l`envelliment presenta nombrosos canvis i reptes socials, per als que necessiten solucions adequades per a ser trobat.  

L`objectiu principal del WIDER és contribuir a la identificació i enfortiment de les capacitats d`innovació, gestió del coneixement i la creació de xarxes de la PIME de la Mediterrània per tal de millorar la posició dels nous productes de les empreses petites i mitjanes empreses al llarg de la cadena d`oferta d`habitatges ecològic intel·ligent per a una vida activa i independent de la generació d`envelliment en set àrees mediterrànies industrials regionals. El projecte es centra en l`eficiència energètica atén les necessitats d`una població envellida que vol viure de forma independent i mantenir i millorar el seu nivell de vida.