Projectes solidaris

Entitat:
HOSPITAL PLATÓ Fundació Privada
Descripció: 

Descripció de l`actuació:

PROJECTE AJUDA AL SENEGAL:

El Projecte Ajuda a Senegal neix amb la finalitat de millorar les condicions de salut i reinserció de la joventut a través d’ajudes econòmiques, voluntariat i formació. Des de l’any 2010 Hospital Plató Fundació està desenvolupant aquest projecte amb la vostra ajuda, havent contribuït fins al moment a la construcció d’un bloc quirúrgic i post-operatori inexistent fins ara.

El projecte es desenvolupa a la població senegalesa de Rufisque, on els recursos sanitaris disponibles són escassos i els més joves són sovint els més perjudicats, corrent el risc de ser exclosos socialment.

Els objectius d`aquest projecte són:

  • Millorar els serveis mèdics de l`Hospital Youssou N`Mbargane Diop
  • Ajudar a la inserció de nens i joves a través de l`escolarització i l`esport
  • Ajudar a la nutrició de nens i nenes i millorar les instal·lacions de l`Escola Keur Tata Oumy

http://www.hospitalplato.com/Comprom%C3%ADs-social/Projectes-solidaris/Projecte-Ajuda-a-Senegal

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: