Promoció actes culturals

Descripció: 

Objectiu/s:

·         Difondre la cultura entre els col·legiats

Breu descripció:

·         Crear i dotar econòmicament una comissió responsable i organitzar actes culturals d’accés gratuït.

 

Persona o àrea responsable: Comissió de cultura

Calendari d’execució previst: juny 2017 -> des 2019

Recursos humans i econòmics: 10.000€/any

 

Indicador/s:

Nombre d’acte culturals organitzats

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Més de 2 actes culturals anuals

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: