Promoció de la salut del ciutadà

Descripció: 

L'objectiu és fer difusions sobre la medicina preventiva cap al ciutadà i els beneficis que aquesta comporta.

  • Incorporar articles a les revistes de medicina dels centres, notícies a les pantalles de la sala d’espera, difusió de díptics, etc...
  • En èpoques d’estiu, com per exemple les onades de calor, establir consells per part del centre com beure força aigua, en cas de trobar-se malament presentar-se al seu metge el més aviat possible, etc... Establir hàbits saludables.
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: