Promoció de la sostenibilitat en xarxa

Entitat:
Arda Gesti¢ i Estudis Ambientals SLL
Descripció: 
Coimpulsors d’iniciatives de transformació social i transmissió dels valors
de la sostenibilitat a través de les relacions i actes quotidians:

• REMOURE, removem ingredients per transformar realitats.
• VIVÀRIUM, l’espai on es cultiven les relacions perquè les idees germinin.