PROMOCIÓ DE LA VIDA SALUDABLE - PRODUCTES BIO

Descripció: 

Seguir una dieta sostenible basada en aliments ecològics de qualitat, produïts de forma social i mediambientalment respectuosa, promou la salut de les persones i també del planeta.

Aquesta és la motivació principal que ha portat a Santiveri a optar pel canvi en el seu catàleg de productes. Els nostres estàndards de qualitat en els aliments ecològics van més enllà dels criteris nutricionals, ambientals, socials i econòmics, i inclouen també el factor de la salut que ha de ser el pilar fonamental de la producció ecològica.

Promovent la salut del sòl, de les plantes, dels animals i del planeta estem promovent la salut de les persones. Gestionant la nostra empresa amb precaució i de manera ecorresponsable, estem protegint la salut i el benestar de les generacions actuals i futures i la del medi ambient.