PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT

Descripció: 

Els agremiats adherits a la campanya informaran als clients sobre les convocatòries publiques de subvencions.

Las diferents Administracions estan motivades en facilitar ajuts per aconseguir l’accessibilitat dels edificis i dels elements comuns que es troben en les comunitats de propietaris i edificis d’ús residencial.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: