Promoció de l’accessibilitat

Promoció de l’accessibilitat
Descripció: 

Informar als clients  com poden millorar l’accessibilitat en els seus edificis per a persones amb mobilitat reduïda: instal·lant ascensors, plataformes elevadores o rampes.

Les instal·lacions també es poden millorar energèticament.

Les empreses informen de manera continuada als seus clients de les convocatòries públiques de subvencions per a la millora de l’accessibilitat i l’eficiència energètica dels edificis, mitjançant les pròpies convocatòries de les administracions publiques o amb les circulars informatives del Gremi.

El Gremi  preveu editar fulletons informatius en matèria d’accessibilitat que serveixi a les empreses de comunicació amb els titulars.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: