Promoció del consum socialment responsable

Descripció: 

Breu descripció:

Formem part de xarxes de consum de la FEICAT i la FCVS, a més de participar en els esdeveniments similars organitzats per la XES i l`Administració Pública. El nostre objectiu és millorar la nostra presència col·laborant amb la dinamització d`aquestes xarxes, a través de la difusió de les seves activitats.
- Millorar els materials informatius sobre els nostres productes i serveis per donar-li més pes al factor social i assegurar-nos que puguin sensibilitzar al seu públic.
- Augmentar el nombre de visites a altres entitats amb enfocament en la sensibilització sobre el consum socialment responsable.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: