Promoció d’establiments de restauració propers

Descripció: 

A l’avinguda Diagonal hi ha diversos establiments hotelers amb un client molt heterogeni. Aquests usuaris, siguin nacionals o estrangers, de lleure o de negocis, tot sovint demanen restaurants per anar a dinar o sopar. I tot sovint es desplacen en taxi o bus a altres districtes o zones molt saturades. Confecció d’un plànol de la zona amb els establiments de restauració associats, el qual es distribuirà entre els hotels de l’associació. Aquesta mesura pot aportar beneficis a curt i llarg termini: 1. Propicia la viabilitat de cafeteries i restaurants de barri, amb un efecte repartidor dels clients potencials. 2. Fomenta el comerç de proximitat, ja que el client de l’hotel passejarà pel barri i coneixerà comerços allà ubicats. 3. Descongestiona les zones turístiques de la ciutat, ja que els fluxos de persones seran subtilment redirigits. 4. Reduirà les emissions, atès que es deixaran d’utilitzar taxis per desplaçar-se a un centre ja congestionat. Això pot propiciar una millora en els índex de contaminació de diversos districtes.