Promoció Productes Ecològics

Descripció: 

Alguns comerços associats venen productes ecològics. Volem fer visible aquestes accions promocionant els productes i els negocis. I així sensibilitzar a la resta de comerços, a més del usuaris finals.