Promoció professional

Entitat:
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona
Descripció: 

Objectiu/s:

·         Potenciar les habilitats i coneixements del col·laboradors de la institució.

Breu descripció:

·         Desenvolupament professional dels treballadors a través de cursos de formació i activitats de creixement personal.

 

Persona o àrea responsable: Gerència

Calendari d’execució previst: juny 2017 -> des 2019

Recursos humans i econòmics: 14.100€

 

Indicador/s:  

Enquesta de satisfacció

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Millora d’un 10% en l’indicador de satisfacció

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: