PROMOCIÓ VIDA SALUDABLE - EMPLEATS

Entitat:
Casa Santiveri, S.L.
Descripció: 

Es posa a disposició dels empleats de la companyia un servei de dietètica, per integrar un projecte d’alimentació sana.

Està liderat per personal qualificat i especialitzat en Nutrició.

Els treballadors interessats en formar part d’aquest projecte són atesos de manera personalitzada, s’estudia cada cas, fixant objectius per aconseguir el benestar desitjat. Es marquen unes pautes alimentàries i recomanacions que ajudin a aconseguir els resultats i es fa un seguiment periòdic.

El servei s’ofereix al centre de treball, fet que facilita la continuïtat i l’assoliment d’objectius marcats inicialment.

La dietista està a disposició dels treballadors de la companyia per atendre qualsevol consulta sobre nutrició.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: