Promocionar sistemes integrats de gestió i formació

Descripció: 

Una bona gestió empresarial comprèn tant aspectes de la Qualitat, com de Medi Ambient i de Seguretat. Ramboll Iberia compta amb especialistes en la implantació de sistemes de gestió basats aquestes 3 àrees, com en el Model d’empresa Saludable, tant per separat com de manera integrada, tot i que la implantació d’un sistema de gestió manera integrada presenta més avantatges (optimització de recursos, reducció de la burocràcia, augment de l’eficiència en el control del sistema, visió integrada i global, etc.). Una part molt important també recau en la formació i sensibilització dels treballadors i públic en general.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: