PROMOURE I OPTAR PER UNA MOBILITAT SEGURA, SOSTENIBLE I ACTIVA

Descripció: 

Aconsellarem a les escoles que posin els transports públics més propers als seus establiment als seus fulletons de propaganda i informació, així com pàgines webs. També dir als alumnes que es desplacin a peu o transport públic

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: