Promoure la compra mancomunada

Promoure la compra mancomunada
Descripció: 

Introduir el moviment cooperatiu mitjançant la compra mancomunada des de l'associació, per tal de donar millor servei als interessos dels membres amb els següents objectius:

  • La recerca del bé comú i la creació i distribució equitativa de la riquesa.
  • El foment de la qualitat i la sostenibilitat de la vida i del medi ambient.
  • Les pràctiques de l’autogestió, el treball col·lectiu, l’ajuda mútua, la solidaritat.
  • Evolucionar cap a una economia baixa d’emissions.
  • El foment de la qualitat i la sostenibilitat de la vida i del medi ambient