Promoure la igualtat de condicions i la cooperació amb les persones amb situacions de vulnerabilitat

Descripció: 

Des de l’hotel s’aplica una política de contractació social i un principi de igualtat  sense discriminació, col·laborant amb entitat locals del barri (casal dels infants, Càritas...).
Paritat en la contractació dones/homes i igualtat salarial. El nivell salarial ve donat per la categoria professional
Propostes stage de pràctiques per a persones amb situació vulnerable i que volen obrir-se camí com emprenedors del mon de l’hostaleria (Fundació Tot Raval, El Casal dels Infants..)
Donació d'excedents de menjar a Banc dels Aliments.
Donació de mobiliari per allargar la vida útil a cooperativa La Nau, Càritas, Pont Solidari, Solidaritat per la gent gran.
Campanya de recollida d’aliments a traves de la campanya La Fam no fa vacances, donació de la recol·lecta a la parròquia del barri.
Donació de l´Olla de Nadal a l'associacions Dit i Fet i al Menjador Social Gregal.
Entrega de plats en desús al Menjador Social Gregal.

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: