Promoure l’ús de gots reutilitzables en l’organització d’actes

Descripció: 

Breu descripció:

A tots els actes que organitzem des del CJD7 fem ús de gots reutilitzables. I promocionem l’ús d’aquest tipus de gots entre totes les entitats membres del CJD7 i del Districte Horta-Guinardó.

 

Beneficis:

 

 x Ambientals            Socials       x Econòmics

 

Vigència de l’actuació: durant tot l’any 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: