Promoure l`ús de vehicles ecològics

Descripció: 

L`objectiu és que les empreses associades a ASCEN incorporin i utilitzin vehicles ecològics a la seva flota. Es vol promoures una conducció eficient, millorar la qualitat de l`aire, reducció d`emissions de contaminants, millora del confort acústic i implantar el vehicles elèctric