Promovent el turisme responsable

Entitat:
Andante Hotel
Descripció: 

Breu descripció:

L’Hotel Andante, situat al barri del Raval del districte de Ciutat Vella ha obtingut el certificat Biosphere Responsible Tourism, que a més d`incloure requisits de qualitat i medi ambient, desenvolupa també requisits de les altres àrees del desenvolupament sostenible com són la responsabilitat social, la conservació de la cultura, l’atenció a les expectatives dels clients, millorar la vida de la població local, etc.  Els requisits exigits per l’estàndards Biosphere s`agrupen fonamentalment en les següents àrees:

- La conservació del patrimoni natural, cultural i paisatgístic.

- El desenvolupament econòmic i social de la comunitat local.

- La contribució de l`establiment a la qualitat de vida dels empleats.

- La conservació del medi ambient.

- La satisfacció dels clients quant a la seva implicació en el sistema i pel que fa a la qualitat del servei.

Amb aquest compromís, l’hotel garanteix una actitud respectuosa i col·laborativa amb les comunitats locals, a través de les seves institucions, ONG, comunitats de veïns i empreses, establint els canals de comunicació adequats. Actualment l’hotel està col·laborant amb les següents institucions:

·         Rango 10: empresa especialitzada en l`externalització de serveis al Sector Hoteler que promou la inserció laboral de persones amb problemes d`exclusió social. Tenen a noies en pràctiques al departament de pisos, algunes de les quals, són després contractades per la mateixa empresa. Treballen també el perfil de cambrer d`esmorzars.

·         Casal dels Infants del Raval: concentren esforços en els barris més vulnerables per aconseguir millores concretes i duradores en la qualitat de vida dels infants, joves i famílies en situació o risc d`exclusió social i les comunitats on viuen, afavorint la transformació social des del seu entorn proper a través d`un projecte compartit que contempla: l`acció social (en clau d`educació, treball i família, i l`atenció a noves necessitats), la incidència política i la sensibilització i la promoció de la mobilització ciutadana i el voluntariat actiu, en pro de l`objectiu d`aconseguir una societat cohesionada, més justa i equilibrada. Tenen nois i noies en pràctiques al departament d`esmorzars. Estan treballant en un projecte de col·laboració formació i inserció laboral a tres bandes entre l’hotel, Rango 10 i el Casal dels Infants.

·         Fundació Tot Raval: és una plataforma de 60 associacions, institucions, persones i empreses vinculades al Raval amb l’objectiu de millorar de la qualitat de vida al barri. Desenvolupa un treball comunitari, partint d`una visió integral del barri, que incideix en els àmbits social, cultural, econòmic i comercial. Treballa conjuntament per garantir la cohesió social. Fomenta el treball en xarxa, la coordinació i la comunicació entre els diversos agents que actuen al Raval i fa de canalitzador contribuint al foment del coneixement del barri comunicant tot allò que es fa al barri.
L’hotel hi col·labora fent donacions: oblits de clients, partides defectuoses de gènere i participant en esdeveniments puntuals.

Altres entitats amb col·laboracions puntuals: Fundació Arrels, Càrites, el lloc de la dona, Casal d`Avis Josep Trueta.

Vigència de l’actuació:

L’hotel va ser inaugurat el 1 de juny del 2012 i té la certificació Biosphere Responsible Tourism des de 2013.

Més informació:

http://www.andantehotel.com/es/227/El-hotel/Sostenibilidad

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: