Punts de venda de postals de Nadal

Descripció: 

Objectius:

Ajudar en el desenvolupament econòmic  de l’Escola Especial Nostra Senyora de Montserrat.

Breu descripció:

Els establiments associats  col·laboraran amb l’ Escola especial Nostra Senyora de Montserrat venent  les postals fetes pels alumnes, amb material reciclat,  per afavorir la cohesió social i la solidaritat.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: