Q DE QUALITAT

Entitat:
Fundació Barcelona Comerç
Descripció: 

Es tracta d`una placa numerada i d`un certificat que es facilita a les empreses –durant dos anys– que vulguin adherir-se i que compleixen determinats requisits inclosos en el formularis de sol·licitud. Lluint la placa l`establiment ofereix un valor afegit als seus clients, que li permet ser una referència en el sector i al barri. També té com a objectiu principal destacar, de manera independent i objectiva, aquells comerços que, a més de complir amb els requisits previstos per les normatives vigents, tenen uns valors afegits que els fan mereixedors d`aquesta singularitat. A més, es pretén facilitar als comerços inclosos tota la informació necessària amb la legislació vigent i altres qüestions relacionades amb els requisits previstos per obtenir la Q de Qualitat, entre aquests requisits, també de sostenibilitat. D’aquesta manera s’aconseguirà ser un símbol de referència per a les persones consumidores.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: