Realització de Recursos sobre sostenibilitat per al jovent i les associacions del CJB

Descripció: 

Proporcionar al jovent de la ciutat i a les associacions juvenils del CJB recursos sostenibles i formacions en aquest àmbit.

S'han creat diverses guies i recursos per part del CJB i del CRAJ. També s'ha inclòs un apartat de 'pràctiques sostenibles' al butlletí del CRAJ i s'han promocionat diverses formacions, com la jornada de la sostenibilitat.